บทความ

กระดาษปลอดภัยใส่ใจโลก

กระดาษ

กระดาษ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมากระดาษถูกพูดถึงในด้านลบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง เพราะกระดาษนั้นผลิตขึ้นจากเยื่อไม้ ต้นไม้จึงเป็นวัตดุดิบหลักสำคัญในการผลิตเป็นกระดาษ จึงทำให้เชื่อกันว่ายิ่งใช้กระดาษมากเท่าไหร่ก็จะต้องตัดต้นไม้มากขึ้นตามไปด้วย ในระยะหลังหลายๆคนจึงลดการใช้กระดาษหรือหาสิ่งที่เข้ามาทดแทนกระดาษกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียว การลดใช้กระดาษอาจลดการตัดต้นไม้ได้บ้าง แต่ต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเฟอนิเจอร์ ตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน และผลิตเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นและใช้กันในชีวิตประจำวัน กระดาษเพียงแค่ขอแบ่งเยื่อไม้จากต้นไม้บางชนิดเท่านั้นเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ นอกจากนี้ต้นไม้ที่นำมาใช้ผลิตกระดาษส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบในฟาร์มกระดาษ ซึ่งมีการวางแผนและมีการปลูกต้นไม้ทดแทนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นการลดใช้กระดาษเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ แต่ต้องเล็งเห็นถึงปัญหาการใช้พลังงานและการปล่อยของเสียจากการผลิตด้วย

แล้วผู้ใช้กระดาษอย่างเราๆจะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้หรือไม่ คำตอบคือได้อย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่การลดใช้ปริมาณกระดาษเพราะจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก หากแต่เป็นการเลือกใช้กระดาษหรือเลือกซื้อสิ่งพิมพ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีกระบวนการผลิตกระดาษมากมายที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เราจะมานำเสนอกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกัน

1.กระดาษรีไซเคิล เป็นที่รู้กันดีว่าการรีไซเคิลกระดาษสามารถช่วยลดการใช้เยื่อไม้ลงได้ การรีไซเคิลนั้นก็มีระดับหลายขั้น อาทิ รีไซเคิล 100% หรือรีไซเคิลบางส่วนผสมกับวัตถุดิบใหม่บางส่วน ถึงอย่างไรคุณภาพที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับคุณภาพกระดาษที่ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ได้

 

 

2.กระดาษจากกระบวนการ Mechanical Pulping: กระบวนการผลิตนี้มีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่เกิดของเสียไม่มากและมีการใช้สารเคมีน้อยกว่ากระบวนการผลิตกระดาษประเภทใกล้เคียงกันในหลายๆชนิด นอกจากนี้ยังใช้พลังงาน และน้ำน้อยลง รวมทั้งมีน้ำเสียจากกระบวนการที่น้อยลงอีกด้วย ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่กระบวนการผลิตนี้จะพบเห็นได้ในกระดาษประเภท Book Paper และ Magazine Paper

บริษัท Good Box Pack จึงคัดสรรค์และเลือกใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น เพื่อนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ และยังออกแบบให้มีความทันสมัย สวยงาม น่าใช้ เพิ่มมูลค้าให้กับสินค้าได้ ซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเรานั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคเองและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ท่านสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ www.goodboxpack.com หรือสามารถเยี่ยมชมสินค้าใหม่ๆได้ผ่านทาง Facebook  www.facebook.com/Goodboxpack  และเข้ามาอุดหนุนสินค้าของเราด้วยนะค่ะ

อ้างอิง : http://www.beyondpaper.biz/