บทความ

บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ VS บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ

ทางเลือกใหม่ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ คือ บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ ที่เป็นนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ ในการช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมประเภทขยะที่ย่อยสลายได้ยาก และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากผู้ประกอบการหันมาเลือกใช้  บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ  ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ก็เท่ากับช่วยให้ปัญหาเรื่องขยะในบ้านเราลดลงได้อย่างดี

ซึ่งปัจจุบัน เรามีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายประเภท เช่น บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์โลหะ ที่ผลิตขึ้นมาตามการใช้งานของแต่ละบรรจุภัณฑ์ เพื่อการบรรจุสินค้า และเพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการชนส่ง ซึ่งแต่ละบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้ามีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้

บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

นอกจาก บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติแล้ว ยังมีบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ อีกเช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่เป็นทางเลือกใหม่ในการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุสิ่งของ บรรจุอาหาร ซึ่ง บรรจุภัณฑ์พลาสติก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พลาสติกคงรูป และ พลาสติกอ่อนตัว มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขวดพลาสติก ถ้วยและถาดพลาสติก และมีประโยชน์ได้เอนกประสงค์สามารถบรรจุ อาหารแช่แข็ง อาหารร้อน อาหารสด ได้อีก

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับโลก

ด้วยบรรจุภัณฑ์ เช่น แก้ว ชาม กล่องกระดาษ แบบนี้ย่อยสลายเร็วกว่าบรรจุภัณฑ์มาก ใช้เวลาในการย่อยสลายแค่ 45 วันเท่านั้น ถ้าเทียบกับพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ใช้เวลาการย่อยกว่าพันปีเลย ด้วยสาเหตุนี้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับโลก

ปลอดภัยไร้สารพิษ

เนื่องจากผู้ประกอบการสมัยใหม่ ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้หันมาทำบรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ โดยนำวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยการหยิบต้นพืชที่จะถูกทิ้งมาล้างทำความสะอาด ผ่านกรรมฆ่าเชื้อและทำรูปใหม่จนเป็นภาชนะที่เราใช้กันได้อย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ เพราะส่วนประกอบหลักที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ล้วนแต่มาจากธรรมชาติ เช่น เยื่อไผ่ เยื่อยูคาบลิปตัส ชานอ้อย ซึ่งต้นพืชเหล่านี้กำลังจะถูกทิ้งเป็นขยะด้วยซ้ำ จึงเป็นการดีและมีประโยชน์กว่าหากนำต้นพืชเหล่านี้มาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือก

นำกลับมาใช้ใหม่ได้

บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นกล่องกระดาษ ถุงกระดาษรักษ์โลก เมื่อใช้แล้วยังสามารถนำไปเข้ากระบวนการแปรรูปหรือรีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ นำกลับมาใช้ได้ใหม่

เพิ่มจุดขาย จุดต่างของสินค้า

ปัจจุบันผู้บริโภคต่างก็ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคจึงหันมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้งดงามมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการใดที่นำวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ธรรมชาตินำมาบรรจุอาหาร บรรจุสิ่งของ ผู้บริโภคเองก็จะตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นว่าจะเลือกซื้อกับผู้ประกอบการรายนี้หรือไม่ อีกทั้งเป็นการเพิ่มจุดต่างของสินค้าให้มีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นให้มากขึ้น

ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

จากการที่วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ มาจากพืชที่ใช้งานหมดประโยชน์ซึ่งจะถูกนำไปทิ้งให้เปล่าประโยชน์ แต่ถ้ามีผู้ประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ทางเลือกมาเก็บไปทำ แก้วน้ำ จาน ชาม เกษตรกรของเราถือว่าได้ปลูกพืชที่ไว้ทั้งกินและใช้ ก็จะช่วยหารายได้เพิ่มเติมจากการขายพืชเหล่านี้ได้อีกด้วย หากมีความต้องการมากขึ้น เกษตรก็จะขายได้มากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสียบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

 • บรรจุภัณฑ์กระดาษไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ดีเท่ากล่องโฟมหรือพลาสติก ซึ่งถือว่ามีข้อด้อยเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น
 • กล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และเครื่องดื่มที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ  อาจมีราคาสูงกว่ากล่องอาหารจากโฟม หรือพลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก คือ เป็นทางเลือกใหม่ในการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุสิ่งของ บรรจุอาหาร ซึ่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์พลาสติกแต่ละชนิดมีด้วยกัน 7 ชนิด ได้แก่พลาสติกโพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง, พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์, พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ  พลาสติกโพลีโพรพิลีน, พลาสติกโพลีสไตรีน และ พลาสติกชนิดอื่น ๆ เช่น โพลีคาร์บอเนต  ซึ่งพลาสติกเกือบทุกชนิดก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิตมีการปล่อยสารพิษเข้าไปในอากาศและน้ำทำให้เกิดภาวะมลพิษ หรือ การนำพลาสติกมารีไซเคิลก็จะมีคุณภาพด้อยลง ดังนั้นจึงมี่สามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เดิมได้

สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกกระปุก ที่เราเห็นได้ประเภทบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง กระปุกครีม ขวดครีมแบบปั้ม ขวดครีมทั่วไป หรือบรรจุภัณฑ์กระปุกประเภทเครื่องดื่ม เช่นขวดน้ำพลาสติก แกลลอนพลาสติก  กระบอกพลาสติก  แต่สำหรับบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ ที่เราเห็นได้จาก กล่องพลาสติกสำหรับกล่องเบเกอรี่ใส OPS หรือ PET, กล่องเบเกอรี่สี, กล่องใส่ขนมเค้ก ถุงพลาสติกใส่ขนมคุกกี้ เป็นต้น

ข้อดีบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีราคาไม่แพง เพราะต้นทุนของพลาสติกไม่สูงนัก
 2. มีความเหนียว และ น้ำหนักเบา ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า
 3. สามารถป้องกันการซึมของอากาศ และน้ำ ไม่เป็นสนิม  ทนทานต่อความชื้นและสภาพอากาศ
 4. ผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อได้สะดวกและง่ายกว่า
 5. ทนต่อความร้อนหรือความเย็น ทนกรดทนด่าง
 6. สามารถพิมพ์สี ลวดลายต่าง ๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ไม่ยาก
 7. สามารถใช้ร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ได้ดี
 8. สามารถนำมาแปรรูปใช้ใหม่ได้

ข้อเสียบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 • หากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้มีวสารเคมีเจือปนมากกับพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร หากร่างกายได้รับเป็นประจำ จะเกิดการสะสม ก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังอันตรายต่อสุขภาพ
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทถุงพลาสติก LDPE เป็นสีควรระมัดระวังอันตรายจากเม็ดสีที่เติมเข้าไป มีส่วนผสมของตะกั่วแคดเมียม จะถูกแพร่ออกมาจากพลาสติกได้
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติก สามารถติดไฟได้ง่าย ต้องมีการเติมสารหน่วงไฟ สารหน่วงไฟที่เติมจะเป็นพวกโบรมิเนเตตและคลอริเนเตต สารกบลุ่มนี้ถ้าไหม้ไฟแล้วจะให้สารไดออกซิน เป็นสารก่อมะเร็ง

บรรจุภัณฑ์โลหะ

เรียกได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เก่าแก่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์โลหะ ยังเป็นที่สนิม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์โลหะคืออะไร คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสมเหตุผล มีความแข็งแรง ผลิตและบรรจุสินค้าได้ง่าย สามารถเก็บกลบมาผลิตใหม่หรือรีไซเคิลได้ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถสกัดกั้น การซึมผ่านของอากาศและความชื้นได้อย่างดี จึงทำให้บรรจุภัณฑ์โลหะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

บรรจุภัณฑ์โลหะมีอะไรบ้าง  ได้แก่ กระป๋องเครื่องดื่ม อาหารกระป๋องสำเร็จรูป ถึงหูหิ้ว หลอดเครื่องสำอาง อลูมิเนียมฟอยล์ อลูมิเนียมแผ่นเปลว และ กระป๋องฉีดพ่นต่าง ๆ

ข้อดีบรรจุภัณฑ์โลหะ

 1. มีความแข็งแรงและทนทาน
 2. มีความทนทานต่อความร้อน สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงได้ดี
 3. สามารถนำไปหลอม แปรรูปมาใช้ใหม่ได้
 4. สามารถเคลือบผิวภายใน เพื่อช่วยลดการสึกกร่อน
 5. ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี

ข้อเสียบรรจุภัณฑ์โลหะ

 • มีน้ำหนักมาก โดยเฉพาะเหล็ก กรณีของอลูมิเนียมนั้นจะมีน้ำหนักเบา
 • ราคาสูง เป็นวัสดุที่หายากมากขึ้น
 • มีจุดอ่อนอยู่ตามรอยต่อ หรือผ่าโลหะบางชนิดทำปฏิกิริยากับสินค้าเกิดการกัดกร่อน เกิดสนิมได้เมื่อสัมผัสความชื้น
 • การพิมพ์ลงบนเนื้อโลหะ หรือหีบห่อโดยตรงจะใช้ต้นทุนที่สูงและมีกระบวนการพิมพ์ที่ยุ่งยากกว่าการพิมพ์บนกระดาษหรือพลาสติก

เราจะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์​ธรรมชาติ หรือ บรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ก็หันมาเลือกใช้  บรรจุภัณฑ์​ธรรมชาติ ได้ เพราะสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติได้อย่างดี และใช้เวลาไม่นาน  

และสำหรับผู้ประกอบการท่านใดสนใจบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ ให้บริษัท GOODBOXPACK เป็นผู้ช่วยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้าน บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ นำเสนอผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้กับท่าน เพราะเราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล่องแพคเกจจิ้งหลากหลายเพื่อบรรจุอาหาร ขนมเบเกอรี่ ของขวัญ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยประสบการณ์การผลิตมากกว่า 20 ปี โดยเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาจริงใจ  สามารถติดต่อได้ที่ www.goodboxpack.com  เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาต่อยอดมูลค่าสินค้าและธุรกิจของคุณลูกค้าเสมอ