บทความ

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ คืออะไร พร้อมข้อดี

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์

ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าชนิดใดต้องให้ผู้ผลิตทำงานได้อย่างดีที่สุด กระบวนการผลิตทั้งหมดจะต้องทำงานอย่างสมบูรณ์แบบอย่าง กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ คือการนำเอาปัจจัยการผลิตเช่น ทุน แรงงาน และความสามารถในการประกอบการผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้เทคโนโลยี ผสมผสานกันเพื่อให้เกิดสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือที่เราเรียกว่า การผลิตเป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่าหรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้กับปัจจัยการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการผลิต คือ กล่องแบบติดกาว และ กล่องแบบเย็บลวด

1.กล่องแบบติดกาว

ขั้นตอนการผลิตกล่องแบบติดกาว จะใช้เครื่องพิมพ์และติดกาวอัตโนมัติ เป็นเครื่องจักรที่รวมเครื่องพิมพ์ เครื่องเซาะร่อง เครื่องทับรอย เคราองพับ และ เครื่องทากาวเข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียวกัน ในการผลิตกล่องชนิดนี้แผ่นลูกฟูกจะทำการพิมพ์ ทำเส้นพับ เซาะร่องเช่นเดียวกับกระบวนการผลิตของกล่องแบบเย็บลวด  โดยหลังจากนั้นเครื่องพับและเครื่องทากาวจะทำการทากาวและพับประกอบรอยต่อทั้งด้านที่หนึ่งและทั้งสี่เข้าด้วยกันเป็นกล่องสำเร็จรูป และสุดท้ายผ่านเครื่องนับจำนวนแล้วมัดเชือกตามจำนวนที่กำหนดไว้ มีข้อดี คือ กล่องที่ผลิต ๆ ได้รวดเร็วและมีการใช้กับสินค้าทั่ว ๆ ไป

2.กล่องแบบเย็บลวด

ขั้นตอนการผลิตจะใช้เครื่องพิมพ์และเซาะร่อง นำไปทำการตอกที่เครื่องตอก  โดยกระบวนการผลิตมีขั้นตอนคือ การนำแผ่นลูกฟูกที่ออกจากเครื่องผลิตลูกฟูก ที่มีการทับรอยทำเส้นพับฝากล่อง ใส่ไปส่วนป้อนแผ่นลูกฟูก โดยจะป้อนแผ่นลูกฟูกเข้าทีละแผ่น เข้ายังส่วนพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์บนกล่อง  โดยลักษณะการพิมพ์จะมีจำนวนตู้สีและแม่พิมพ์ของแต่ละสีแยกออกจากกัน จากนั้นตัดลิ้นกาวของกล่องที่ปลายด้านที่ 1 และเซาะร่องเพื่อแบ่งฝากล่องแต่ละด้าม  แผ่นลูกฟูกที่ออกมาจะเป็นลักษณะของแผ่นคลี่แล้ว นำไปขึ้นรูปโดยการเย็บลวดบริเวณลิ้นกล่องเพื่อทำการเชื่อมด้านที่หนึ่งและสี่เข้าด้วยกัน ด้วยเครื่องเย็บแบบกึ่งอัตโนมัติ มีข้อดีคือเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่ บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้ดี

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว

  1. การเตรียมวัตถุดิบ คือการตรวจตับและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน รวมถึงการชั่วตวงวัตถุดิบ ซึ่งลักษณะของแก้วแต่ละสีมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั้งชนิดและสัดส่วนของวัตถุดิบ
  2. การผสมวัตถุดิบ ที่ผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วถูกส่งเข้าเครื่องไม่ผสม เพื่อทำให้เกิดการคลุกเคล้าเข้ากัน
  3. การหลอม คือ วัตถุดิบจะถูกป้อนอย่างต่อเนื่องเข้าเตาหลอม โดยความร้อนในการหลอมแก้วจะได้โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติและกระแสไฟฟ้า วัตถุดิบจะถูกหลอมเหลวที่อุณหภูมิในเตาหลอมประมาณ 1,500 องศา
  4. การขึ้นรูป  มีกระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 แบบหลักได้แก่ Blow & Blow, Press & Blow และ Narrow Neck Press & Blow  ในแต่ละขั้นตอนการผลิตการขึ้นรูปนี้ จะมีพนักงานควบคุมเครื่องจักรขึ้นรูป จะดูแลตรวจสอบคุณภาพในการผลิต รูปทรงสัณฐานของขวด รอยตำหนิ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการผลิต
  5. การอบ  แก้วทุกใบจะถูกลำเลียงมาตามสายพานลำเลียงเข้ายังรางอบ เพื่อปรับลดอุณหภูมิลงอย่างช้า ๆ จากประมาณ 550 องศาให้ค่อย ๆ เย็นลงจนถึงอุณหภูมิปกติ เนื่องจากการนำความร้อนได้ต่ำของแก้ว โดยด้านในของบรรจุภัณฑ์แก้วจะเย็นตัวได้ช้ากว่าด้านนอก ก่อให้เกิดความเค้นที่ผนังของบรรจุภัณฑ์แก้วและผิวของบรรจุภัณฑ์ใหม่ไม่สม่ำเสมอ เมื่อออกจากเตาอบบรรจุภัณฑ์มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศา แล้วจะถูกเคลือบด้วยน้ำยาเพื่อให้ผิวด้านนอกมีความลื่นเรียบสวยงาม
  6. การตรวจสอบประกันคุณภาพ เพื่อทำการตรวจหาความบกพร่องต่าง ๆ คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะถูกส่งไปบรรจุในขั้นตอนถัดไป
  7. การพิมพ์สี  เพื่อแสดงตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะถูกส่งมายังส่วนงานพิมพ์สี การพิมพ์ซิลค์สกรีนลงบนพื้นผิวบรรจุภัณฑ์
  8. การบรรจุ  แก้วทุกใบที่ผ่านการตรวจสอบว่าได้คุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้าแล้ว จะถูกบรรจุด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จากนั้นการพันฟิล์มหรือคลุมถุงครอบกระบะไว้ให้เรียบร้อย ก่อนจะนำไปเก็บไว้ในคลังสินค้ารอการจัดส่งต่อยังลูกค้า

ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด จะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ถูกหลักตามขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ซึ่งมีข้อดีคือผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อสุขภาพ

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์โฟม หรือพลาสติก

ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์โฟม เป็นผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน Polystyreneโดยผ่านกรรมวิธีวิธีการผลิตที่ใช้สารเร่ง หรือสารที่ทำให้ขยายตัว ทำให้เกิดการฟูพองตัวจากการใช้ความร้อนสูงและนำขึ้นอัดรูปในแม่พิมพ์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์โฟมมีรูปร่างต่าง ๆ  ซึ่งลักษณะของโฟมที่มีเนื้อฟูหรือขยายตัว เพราะมีก๊าซแทรกอยู่ในเนื้อพลาสติก  การที่มีก๊าซแทรกอยู่ทำให้โฟมมีความหนาแน่นน้อยเป็นฉนวนความร้อน น้ำหนักเบา ขึ้นเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ข้อดีคือทำเป็นภาชนะบรรจุหรือหีบห่ออาหารทั่วไป อาหารสด ผักสด อาหารพร้อมปรุง อาหารปรุงสำเร็จ

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

สำหรับ ประโยชน์ของการผลิตบรรจุภัณฑ์ ก็เพื่อเป็นการป้องกัน กันน้ำกันความชื้น กันแสง และเพื่อการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าที่ทนต่อการขนย้ายขนส่ง และที่สำคัญเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริโภคจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการผลิตที่ถูกขั้นตอนได้มาตรฐานสากล

ใน กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ทุกขั้นตอนนั้น จะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001:2015 ที่เป็นระบบมาตรฐานด้านคุณภาพของการจัดการระบบต่อประสิทธิภาพในการผลิต   เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจ และสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์นั้นต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ อย่างเช่นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อสิ่งแวดล้อม ประเภท กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องแพคเกจจิ้ง และ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตอย่างดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย  ที่ได้มาตรฐานเช่นกัน 

สำหรับบริษัทฯ ชั้นนำที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เรากำลังพูดถึง GOODBOXPACK  ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล่องแพคเกจจิ้งหลากหลาย เพื่อบรรจุอาหาร ขนมเบเกอรี่ ของขวัญ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยประสบการณ์การผลิตกล่องแพคเกจจิ้งมากกว่า 20 ปี จึงรับรองได้ว่า GOODBOXPACK นำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดีมีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลอย่างแน่นอน และหากท่านสนใจ เข้าชมผลงานได้ที่ www.goodboxpack.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง