Showing 1–15 of 17 results

Show sidebar
กล่องคุกกี้หูหิ้ว ไซส์ L คราฟท์AE-M6-100
กว้าง 10 x ยาว 15 x สูง 14 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 130 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้หูหิ้ว ไซส์ XL คราฟท์AE-M6-200
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 20 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 180 บาท /แพ็ค
กล่องขนม6ช่องคราฟท์AK-B6-000
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ 2XLJA-F7-000
ขนาด กว้าง 25 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 260 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก จตุรัส เจาะหน้าต่างJA-J7-000
ขนาด กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 8 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ทรงยาว เจาะหน้าต่างJA-H7-000
ขนาด กว้าง 10 x ยาว 25.5 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ คราฟท์พีนัท (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-B7-000
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-B7-002
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ SJA-A7-000
ขนาด กว้าง 14 x ยาว 20.5 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ MJA-B7-000
ขนาด กว้าง 18 x ยาว 25 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 160 บาท /แพ็ค
กล่องไม้ผืนผ้า+ฝาพลาสติก ไซส์SBA-I8-001
กว้าง 7 x ยาว 15 x สูง 4 ซม. (ความสูงรวมฝา) 20 ชุด / แพ็ค ราคา 220 บาท /แพ็ค
กล่องไม้สี่เหลี่ยม+ฝาพลาสติก ไซส์ MBA-H8-002
กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 6 ซม. (ความสูงรวมฝา) แพ็คละ 20 ชุด / แพ็ค ราคา 300 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ LJA-C7-000
ขนาด กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูกใส่โดนัท พร้อมฝาJA-K7-000
ขนาด กว้าง 31 x ยาว 50.5 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องใส ผืนผ้า M 500ml 0958LB-A9-003
ขนาด กว้าง 8 x ยาว 18 x สูง 4.8 ซม. แพ็คละ 1 ใบ / แพ็ค ราคา 21 บาท /แพ็ค