Showing 1–15 of 21 results

Show sidebar
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ 2XLJA-F7-000
ขนาด กว้าง 25 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 260 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก จตุรัส เจาะหน้าต่างJA-J7-000
ขนาด กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 8 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ทรงยาว เจาะหน้าต่างJA-H7-000
ขนาด กว้าง 10 x ยาว 25.5 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ คราฟท์พีนัท (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-B7-000
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-B7-002
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ SJA-A7-000
ขนาด กว้าง 14 x ยาว 20.5 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูกคราฟท์ ไซส์ LJA-C7-100
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ L Red BerryJA-C1-004
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 240 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ L ลายใบตองJA-C1-006
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 240 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ L Blue NavyJA-C1-005
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 240 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ไซส์ L สีเบบี้พิงค์JA-C1-101
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 198 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ไซส์ L สีเรดแคนดี้JA-C1-102
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 198 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ไซส์ L สีเบบี้บลูJA-C1-103
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 198 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ไซส์ S สีเบบี้พิงค์JA-A1-101
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูกคราฟท์ ไซส์ SJA-A7-100
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค