Show sidebar
กล่องคุกกี้กระเป๋า ลายดอกไม้ชมพูAE-L1-003
กว้าง 7.5 x ยาว 18 x สูง 15 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 81 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้กระเป๋า ลายดอกไม้ minimalAE-L1-002
กว้าง 7.5 x ยาว 18 x สูง 15 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้กระเป๋า ลายTravelAE-L1-001
กว้าง 7.5 x ยาว 18 x สูง 15 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ชิ้น จตุรัสขาวAG-H1-100
กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 8.5 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 70 บาท /แพ็ค
กล่องขนมจตุรัสคราฟท์AG-H6-000
กว้าง 9 x ยาว 9 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องขนม4ช่อง ลายPink FlowerAK-A1-002
กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องขนม4ช่อง ลายRed PremiumAK-A1-001
กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องขนม4ช่องคราฟท์AK-A6-000
กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องขนม6ช่องคราฟท์AK-B6-000
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องขนม6ช่อง ลายPink FlowerAK-B1-002
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 117 บาท /แพ็ค
กล่องขนม6ช่อง ลายRed PremiumAK-B1-001
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 117 บาท /แพ็ค
กล่องขนมจตุรัสคราฟท์ ลายใบไม้AG-H5-018
กว้าง 9 x ยาว 9 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 115 บาท /แพ็ค
กล่องขนมจตุรัสคราฟท์ ลายAir mailAG-H5-017
กว้าง 9 x ยาว 9 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 115 บาท /แพ็ค
กล่องหูหิ้ว สีน้ำตาลคราฟท์AG-C5-000
กว้าง 10 x ยาว 14 x สูง 11 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 130 บาท /แพ็ค
กล่องหูหิ้ว สีขาวAG-C1-000
กว้าง 10 x ยาว 14 x สูง 11 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 112.80 บาท /แพ็ค