Show sidebar
ถุงเบเกอรี่ ลายเบเกอรี่น้ำตาลGC-C1-004
กว้าง 13 x ยาว 8 x สูง 18 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 121.50 บาท /แพ็ค
ถุงกล้วยทอด ลายกล้วยทอดสีเหลืองGC-C1-003
กว้าง 13 x ยาว 8 x สูง 18 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค
ถุงเบเกอรี่ ลายDeliciousGC-C1-006
ขนาด กว้าง 13 x ยาว 8 x สูง 18 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค
ถุงเบเกอรี่ ลายฟาสต์ฟู้ดGC-C1-005
ขนาด กว้าง 13 x ยาว 8 x สูง 18 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค