Show sidebar
ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ MGF-D6-000
กว้าง 9 x ยาว 21 x สูง 24.5 ซม. 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 110 บาท /แพ็ค
(โปร 2 แถม 1) ถุงกระดาษคราฟท์ทรงสูงไซส์ S สีชมพูGF-C6-001
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 25 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 175 บาท /แพ็ค
(โปร 2 แถม 1) ถุงกระดาษคราฟท์ทรงสูงไซส์ S สีเขียวGF-C6-003
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 25 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 175 บาท /แพ็ค
(โปร 2 แถม 1) ถุงกระดาษคราฟท์ทรงสูงไซส์ S สีม่วงGF-C6-002
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 25 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 175 บาท /แพ็ค
(โปร 2 แถม 1) ถุงกระดาษคราฟท์ทรงสูงไซส์ S สีฟ้าGF-C6-004
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 25 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 175 บาท /แพ็ค
(โปร 2 แถม 1) ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ M สีชมพูGF-D6-001
กว้าง 9 x ยาว 21 x สูง 24.5 ซม. 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
(โปร 2 แถม 1) ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ M สีม่วงGF-D6-002
กว้าง 9 x ยาว 21 x สูง 24.5 ซม. 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
(โปร 2 แถม 1) ถุงกระดาษคราฟท์ไซส์ M สีเขียวGF-D6-003
กว้าง 9 x ยาว 21 x สูง 24.5 ซม. 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
(โปร 2 แถม 1) ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ M สีฟ้าGF-D6-004
กว้าง 9 x ยาว 21 x สูง 24.5 ซม. 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ก้นกว้าง ไซส์ S ลายใบตองGF-B6-021
กว้าง 13.5 x ยาว 19.5 x สูง 22 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 160 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ทรงสูงไซส์ SGF-C6-000
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 25 ซม. 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ S ลาย Thankyou หัวใจGF-A6-009
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 18.2 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ S ลาย Thankyou จุดชมพูGF-A6-010
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 18.2 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ S ลาย sweet lifeGF-A6-011
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 18.2 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ S ลายหัวใจแถบเหลืองGF-A6-012
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 18.2 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค