Show sidebar
ถาดกระดาษ ไซส์ S สีน้ำตาลคราฟท์CA-A5-000
กว้าง 9 x ยาว 9 x สูง 3 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องใส่แซนวิช สีน้ำตาลคราฟท์BE-C6-000
กว้าง 6 x ยาว 10 x สูง 6 ซม. 50 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องใส่แซนวิช ลายอาหารเช้าBE-C1-002
กว้าง 6 x ยาว 10 x สูง 6 ซม. 50 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องใส่แซนวิช ลายหมีBE-C1-001
กว้าง 6 x ยาว 10 x สูง 6 ซม. 50 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องใส่แซนวิช ลายซอสBE-C1-004
กว้าง 6 x ยาว 11 x สูง 7.5 ซม. 50 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องใส่แซนวิช ลายขนมปังBE-C1-003
กว้าง 6 x ยาว 10 x สูง 6 ซม. 50 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องป๊อปคอร์น ลายเหลืองแดงป๊อปคอร์นBH-A3-002
ก้นกว้าง 8 x ยาว 8 x สูง 15 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 185 บาท /แพ็ค
กล่องไก่ทอด สีขาวBH-C1-000
ขนาด กว้าง 11.5 x ยาว 19 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องป๊อปคอร์น ลายอเมริกันป๊อปคอร์นBH-A3-003
ก้นกว้าง 8 x ยาว 8 x สูง 15 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 185 บาท /แพ็ค
กล่องเฟรนช์ฟราย ไซส์ M สีขาวBB-D1-000
กว้าง 5.2 x ยาว 13.3 x สูง 13.3 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องเฟรนช์ฟราย ไซส์ M ลายเฟรนช์ฟรายBB-D1-001
กว้าง 5.2 x ยาว 13.3 x สูง 13.3 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 240 บาท /แพ็ค
กล่องเฟรนช์ฟราย ไซส์ M ลายซอสมะเขือเทศBB-D1-002
กว้าง 5.2 x ยาว 13.3 x สูง 13.3 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 240 บาท /แพ็ค
กล่องเฟรนช์ฟราย ไซส์ S ลายซอสมะเขือเทศBB-C1-002
กว้าง 4.1 x ยาว 11.5 x สูง 12 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 200 บาท 150 บาท /แพ็ค
กรวยถือเฟรนช์ฟราย ไซส์เล็ก สีขาวBB-A1-000
กว้าง 13.3 x สูง 22.5 ซม 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 350 บาท /แพ็ค
กรวยถือเฟรนช์ฟราย ไซส์เล็ก สีน้ำตาลคราฟท์BB-A6-000
กว้าง 13.3 x สูง 22.5 ซม 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 350 บาท /แพ็ค