Show sidebar
กล่องสแน็ค ผืนผ้า ลายกระบองเพชรAC-B5-036
ขนาด กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องสแน็ค ผืนผ้า รักษ์โลก ลายใบไม้เขียวAC-B5-019
กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 ซม. 20 ใบ / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องสแน็ค ผืนผ้า รักษ์โลก ลายทรอปิคอลAC-B5-018
กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 ซม. 20 ใบ / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ทรงแบน ลายหินTerrazoAA-G1-023
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 5.5 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 220 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้หูหิ้ว ไซส์ S ลายฮัลโหลแรบบิทAE-A1-017
กว้าง 8.5 x ยาว 9.5 x สูง 13 ซม. (รวมหูหิ้วอีก5ซม.) แพ็คละ 20ใบ / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้หูหิ้ว ไซส์ M ลายฮัลโหลแรบบิทAE-B1-017
กว้าง 8.5 x ยาว 10 x สูง 18.5 ซม. (รวมหูหิ้วอีก5ซม.) แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ก้นกว้าง ไซส์ S ลายทรอปิคอลเขียวGF-B6-047
ขนาด ยาว 19.5 x กว้าง 13.5 x สูง 22 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ก้นกว้าง ไซส์ S ลายทรอปิคอลขาวGF-B6-048
ขนาด ยาว 19.5 x กว้าง 13.5 x สูง 22 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ก้นกว้าง ไซส์ S ลายใบไม้GF-B6-045
ขนาด ยาว 19.5 x กว้าง 13.5 x สูง 22 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 160 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ก้นกว้าง ไซส์ S ลายใบตองGF-B6-021
กว้าง 13.5 x ยาว 19.5 x สูง 22 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 160 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ S ลายจุดแถบเขียวGF-A6-013
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 18.2 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องสแน็ค จตุรัส ลายกระบองเพชรAC-A1-039
กว้าง 12.7 x ยาว 12.7 x สูง 6.5 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
กล่องสแน็คหูหิ้ว ลายเขียวมิ้นท์ขอบพระคุณAC-C1-002
กว้าง 12.5 x ยาว 12.5 x สูง 7.5 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 85.50 บาท /แพ็ค
กล่องสแน็ค จตุรัส ลายใบไม้AC-A1-041
กว้าง 12.7 x ยาว 12.7 x สูง 6.5 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ทรงปกติ ลาย TerrazoAA-B1-323
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค