Show sidebar
GF-N6-000 ถุงกระดาษ+ถาดลูกฟูกใส่แก้ว 2 ช่อง สีน้ำตาลคราฟท์EA-C0-000
กว้าง 10 x ยาว 19.5 x สูง 5 ซม และ กว้าง 10.5 x ยาว 20 x สูง 28 ซม 50 ชุด / แพ็ค ราคา 290 บาท /แพ็ค
ถาดลูกฟูกใส่แก้ว 2 ช่องEA-C0-000
กว้าง 10 x ยาว 19.5 x สูง 5 ซม 50 ใบ / แพ็ค ราคา 105 บาท /แพ็ค
(โปร 1 แถม 1) ฐานรองแก้ววงกลม ลาย Love you ฟ้าสีน้ำEB-A3-020
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 30 บาท /แพ็ค
(โปร 1 แถม 1) ฐานรองแก้วสี่เหลี่ยม ลายดอกไม้แดงEB-B3-007
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 30 บาท /แพ็ค