Show sidebar
ถุงกระดาษคราฟท์ก้นกว้าง ไซส์ SGF-B6-000
กว้าง 13 x ยาว 20 x สูง 20 ซม. 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 115 บาท /แพ็ค
GF-N6-000 ถุงกระดาษ+ถาดลูกฟูกใส่แก้ว 2 ช่อง สีน้ำตาลคราฟท์EA-C0-000
กว้าง 10 x ยาว 19.5 x สูง 5 ซม และ กว้าง 10.5 x ยาว 20 x สูง 28 ซม 50 ชุด / แพ็ค ราคา 290 บาท /แพ็ค
ถาดลูกฟูกใส่แก้ว 2 ช่องEA-C0-000
กว้าง 10 x ยาว 19.5 x สูง 5 ซม 50 ใบ / แพ็ค ราคา 105 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ หูหิ้ว J3GF-N6-000
กว้าง 10.5 x ยาว 20 x สูง 28 ซม 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 115 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์เค้ก 1 ปอนด์GF-G6-000
กว้าง 21 x ยาว 25 x สูง 25.5 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 115 บาท /แพ็ค