Showing 1–15 of 143 results

Show sidebar
กล่องขนม4ช่อง ลายPink FlowerAK-A1-002
กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องขนม4ช่อง ลายRed PremiumAK-A1-001
กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องขนม6ช่อง ลายPink FlowerAK-B1-002
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 117 บาท /แพ็ค
กล่องขนม6ช่อง ลายRed PremiumAK-B1-001
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 117 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผูกโบว์ สีโคบอลต์บลูAG-G1-003
กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 110.50 บาท /แพ็ค
กลอ่งขนมผูกโบว์ สีเบบี้พิงค์AG-G1-002
กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 91 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผูกโบว์ สีเรดเชอรี่AG-G1-001
กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 91 บาท /แพ็ค
กล่องบราวนี่ 4 ชิ้น สีน้ำตาลคราฟท์AH-E5-000
กว้าง 12 x ยาว 12 x สูง 3.5 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 68 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ไซส์ L สีเบบี้บลูJA-C1-103
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 198 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ไซส์ S สีเบบี้บลูJA-A1-103
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 3 ปอนด์ ทรงปกติ สีน้ำตาลคราฟท์AA-E5-300
กว้าง 26.5 x ยาว 26.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 171 บาท /แพ็ค
กล่องอาหาร 2 ช่อง (500 มล.) พร้อมฝาLA-B9-001
กว้าง 12.2 x ยาว 18.3 x สูง 4.7 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 250 ชุด / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
ถ้วยพลาสติก 450 มล. พร้อมฝา แพ็คละ 25 ชุดLA-B9-450
เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 x สูง 6 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 450 ชุด / แพ็ค ราคา 75 บาท /แพ็ค
ถ้วยพลาสติก 750 มล. พร้อมฝา แพ็คละ 25 ชุดLA-B9-750
เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x สูง 6 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 300 ชุด / แพ็ค ราคา 105 บาท /แพ็ค
ถ้วยพลาสติก 1000 มล. พร้อมฝา แพ็คละ 25 ชุดLA-B9-100
เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x สูง 9 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 300 ชุด / แพ็ค ราคา 110 บาท /แพ็ค