ค้นหารายการ แท็กไอดีการขนส่ง

สามารถค้นหาโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ โดยกรอกเบอร์โทรศัพท์จำนวน 10 หลักลงในช่องค้นหา เช่น 0911111111 ระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติ


วันที่ส่งพัสดุเลขที่พัสดุLinkชื่อผู้รับเบอร์โทร