บทความ

พลาสติกที่ก่อให้เกิดขยะ

พลาสติกที่ก่อให้เกิดขยะ

พลาสติกที่ก่อให้เกิดขยะ

ใครจะรู้ว่าปัญหาขยะพลาสติกนั้น ก่อให้เกิดมลพิษจากขยะที่มีผลกระทบมากมายและมีแนวโน้มการเกิดขึ้นในทุก ๆปี มีงานวิจัยที่เผยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีปริมาณขยะพลาสติกรั่วไหลสู่ท้องทะเลเป็นจำนวนกว่า 13 ล้านตันต่อปี ซึ่งประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาดังกล่าว เพราะเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยสร้างปริมาณขยะทางทะเลและขยะมูลฝอย 27.4 ล้านตัน ติดอันดับ 6 ของประเทศที่มีปริมาณขยะเยอะที่สุดในโลก จึงทำให้การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ได้ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมไปถึงกำหนดการลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ที่พบว่าเป็นขยะมากในทะเลของประเทศไทยเป็นจำนวน 7 ประเภท

มาดูกันซิว่าพลาสติกทั้ง 7 ชนิดนี้ มีอะไรบ้าง ปริมาณการใช้มากแค่ไหน แล้วคนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนจะเลิกใช้พลาสติกเหล่านี้ ตามไปดูกันเลย

1.แคปซีล

แคปซีลหรือพลาสติกหุ้มฝาขวด ถูกพบเป็นขยะประมาณ 2,600 ล้านชิ้นต่อปี เป็นพลาสติกที่ใช้เพียงเพื่อหุ้มฝาขวดเท่านั้นเมื่อลดการใช้จะสามารถลดต้นทุนได้และยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย

2.อ๊อกโซ

ถุงพลาสติกหูหิ้วที่พบทั่วไป ผ่านการเติมสารอ๊อกโซเพื่อเร่งปฏิกิริยา ทำให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น เมื่ออยู่ในที่ที่มีออกซิเจนและแสงแดดจัดๆ ก็จะสลาย แต่รู้หรือไม่!! เมื่อมันสลาย ก็จะกลายเป็นหนึ่งในมลพิษทางน้ำหรือทางอากาศได้ ซึ่งประเทศไทยใช้ถุงหูหิ้วประมาณ 1.168 ล้านตันต่อปี

3.ไมโครบีดส์

พลาสติกที่มีขนาดเล็กมากๆ คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อของ ‘เม็ดบีดส์’ ซึ่งถูกผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยาสีฟัน อื่นๆ ไมโครบีดส์นั้นจะแสดงผลเมื่ออยู่ในน้ำ ไม่สามารถย่อยสลายได้  จะดูดซับสารพิษ สารเคมีต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ถ้าสารเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ จะเข้าไปขัดขวางระบบการทำงานต่างๆในร่างกายได้ รวมไปถึงเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วย!!

4.ถุงหูหิ้วขนาดหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน

จากผลสำรวจสถิติจะพบว่าใน 1 ปี คนกรุงเทพฯ มีการใช้ถุงพลาสติกประมาณ 26,000 ล้าน ถ้าเราสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้นั้น จะทำให้ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศลดลง ลดการเกิดขยะตามแหล่งน้ำที่เป็นตัวการทำลายระบบนิเวศลงได้

5.กล่องโฟม แก้วพลาสติก และหลอด

ประเทศไทยถูกค้นพบว่าโฟมเป็นขยะประมาณ 7 แสนแสนตันต่อปี ส่วนแก้วพลาสติกและหลอดมีประมาณ 1.72 แสนตัน ถ้ารวมขยะเหล่านั้นจากทั้งประเทศจะทำให้ประเทศไทยมีขยะรวมทุกชนิดประมาณ 27 ล้านตันต่อปี โดยมีพลาสติกจำพวกกล่องโฟม แก้วพลาสติก และหลอดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด

เราจะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับทางผู้ผลิตก็เริ่มที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกและเป็นวัสดุรีไซเคิล 100% มากยิ่งขึ้น แต่รู้หรือไม่?? สิ่งที่สำคัญก็คือ ส่วนของทุกคนที่ควรเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้พลาสติกให้น้อยลง

“ เราสามารถหยุดการเกิดขึ้นของปัญหาขยะได้ โดยเริ่มง่ายๆ จากการลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันและเรียนรู้วิธีจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ”

อ้างอิงจากเว็บไซต์  https://thestandard.co/thailand-plan-to-ban-7-types-of-plastic/
สามารถไปเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกกันได้ที่ https://goodboxpack.com/

Related Posts