บทความ

ฟู้ดเกรด ปลอดภัย ห่วงใยคุณ

ฟู้ดเกรด

ฟู้ดเกรด ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าคืออะไร กระดาษฟู้ดเกรดนั้นผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่ ซึ่งไม่มีสารฟอกขาว และไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กระดาษฟู้ดเกรด  ยังได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร โดย FDA : Food and Drug Administration องค์กรด้านอาหารและยา ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเชื่อได้ว่ากระดาษฟู้ดเกรดปลอดภัยต่อการสัมผัสกับอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในปัจจุบันค่านิยมเรื่องอาหารและขนมมาแรงมากๆ ซึ่งนอกจากจะแข่งขันกันที่รสชาติและหน้าตาอาหารแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็มีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างแรงดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการด้วยเช่นกัน บรรจุภัณฑ์อาหารนั้นมีหลายหลายรูปแบบ และทำมาจากหลากหลายวัตถุดิบ เช่นพลาสติก กระดาษทั่วไป โฟม และอื่นๆอีกมากมาย อย่างไรก็ตามเมื่อเราให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์แล้ว ความสะอาดและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน

คุณรู้หรือไม่ว่ากระดาษทั่วไปไม่ได้ทำมาจากเยื้อไม้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีส่วนประกอบเป็นสารเคมีอื่นๆปะปนอยู่ด้วย เช่นสารฟอกนวล สารสีย้อม สารควบคุมจุลชีวะ สารช่วยการยืดตัวของเยื่อ สารต้านการซึมน้ำ และสารเพิ่มความเหนียว และอื่นๆอีกมากมาย สารเคมีต่างๆนี้อยู่ในกระดาษทั่วไปซึ่งอาจเป็นสารที่เป็นพิษต่ออาหาร และผู้บริโภคได้ เมื่ออาหารสัมผัสกับกระดาษ สารพิษเหล่านั้นก็จะปนเปื้อนไปกับอาหาร เข้าสู่ร่างกายของเรา สะสมไว้เป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดโรงมะเร็งหรือโรคอื่นๆตามมาได้ ยิ่งหากมีการพิมพ์สี โดยใช้สีพิมพ์ที่ไม่มีมาตรฐานฟู้ดเกรดด้วยแล้ว อาจยิ่งอันตรายและเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก ดังนั้นบรรจุภัณฑ์อาหาร ควรเป็นบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟุ้ดเกรดหรือที่ผ่านการรับรองแล้วว่าปลอดภัยต่ออาหารอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุนี้เองผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบการเองควรใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค โดยเลือกใช้วัตถุดิบ และภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นชนิด กระดาษฟู้ดเกรด เพื่อหลีกเลี่ยงสารปนเปื่อน สารเคมี และสารอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

บริษัท Good Box Pack จึงเห็นความสำคัญต่อความปลอดภัยเป็นลำดับแรง เราจึงเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นชนิดฟู้เกรด ทั้งกระดาษที่เป็นฟุ้เกรด และสีชนิดฟู้ดเกรด เพื่อนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ท่านถึงมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคเองและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ www.goodboxpack.com หรือสามารถเยี่ยมชมสินค้าใหม่ๆได้ผ่านทาง Facebook  www.facebook.com/Goodboxpack และเข้ามาอุดหนุนสินค้าของเราด้วยนะค่ะ

อ้างอิง : http://new.printing.co.th/