Goodboxpack ร้านขายกล่องเค้ก 2 ปอนด์ กล่องใส่เค้กคุณภาพสูง ผลิตจากกระดาษเกรด A+ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ ปลอดภัย 100% มีให้เลือกหลายแบบ เช่นทรงมาตรฐาน ทรงเตี้ย ทรงสูง หรือเลือกสีและลายได้ตามต้องการ คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอน

Show sidebar
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายดอกไม้ชมพูคราฟท์AA-D5-016
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ใบ/แพ็ค / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ลายรวมดอกไม้คราฟท์AA-D5-017
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ใบ/แพ็ค / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์AA-H1-008
กว้าง 25.5 x ยาว 25.5 x สูง 17 ซม. แพ็คละ 1 ชุด / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ สีน้ำตาลคราฟท์AA-D5-000
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ สีขาวAA-D1-000
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 130 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ ลายดอกไม้ชมพูฟ้าAA-D1-001
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ ลายหัวใจชมพูAA-D1-003
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ ลายหัวใจฟ้าAA-D1-004
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
(โปรลดราคาปังๆ) กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ ลายหัวใจส้มAA-D1-005
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท 114 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ ลายหินอ่อนชมพูAA-D1-007
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ ลายดอกไม้แดงAA-D1-009
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ ลายชมพูฟ้าสีน้ำAA-D1-014
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงปกติ ลายชมพูดอกไม้สีน้ำAA-D1-015
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 11 ซม. 10 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค