Show sidebar
กล่องคุกกี้ยาว ลาย Colorful FlowersAE-H1-011
กว้าง 7.5 x ยาว 21 x สูง 6 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ทรงแบน ลายดอกไม้ฟ้าAA-G1-013
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 5.5 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 190 บาท /แพ็ค
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น ลายเบเกอรี่AH-A5-005
กว้าง 8.2 x ยาว 8.2 x สูง 3 ซม. 50 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น ลายดอกไม้รวมคราฟท์AH-A5-004
กว้าง 8.2 x ยาว 8.2 x สูง 3 ซม. 50 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ยาว ลายดอกไม้ชมพูAE-H1-010
กว้าง 7.5 x ยาว 21 x สูง 6 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ยาว ลายหินอ่อนชมพูAE-H1-009
กว้าง 7.5 x ยาว 21 x สูง 6 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
(โปรลดราคาปังๆ) กล่องคุกกี้ยาว สีน้ำตาลคราฟท์AE-H5-000
กว้าง 7.5 x ยาว 21 x สูง 6 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 120 บาท 99 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงสูง ลายชมพูฟ้าสีน้ำAA-K1-014
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 18 ซม. 5 ใบ / แพ็ค ราคา 125 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงสูง ลายดอกไม้ฟ้าAA-K1-013
กว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 18 ซม. 5 ชิ้น / แพ็ค ราคา 125 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายรวมดอกไม้คราฟท์AA-B5-017
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. 10 ชิ้น/แพ็ค / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ลายดอกไม้ชมพูคราฟท์AA-B5-016
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. 10 ใบ/แพ็ค / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ทรงปกติ ลายชมพูดอกไม้สีน้ำAA-B1-015
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. 10 ใบ / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ทรงปกติ ลายชมพูฟ้าสีน้ำAA-B1-014
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. 10 ใบ / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
กล่องสแน็ค Easy snack ลายหินอ่อนAC-G1-025
กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 ซม. 20 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องสแน็ค ผืนผ้า รักษ์โลก ลายทรอปิคอลAC-B5-018
กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 ซม. 20 ใบ / แพ็ค ราคา 76 บาท /แพ็ค