Show sidebar
ถุงขนม/ถุงกิ๊ฟช็อป ลายกรีนฟลาวเวอร์GB-E6-028
กว้าง 8.3 x ยาว 12 x สูง 18 ซม. เเพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 60 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษหูหิ้ว ไซส์ S ลายเพื่อนรักในทะเลGF-A1-031
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษหูหิ้ว ไซส์ S ลายต้นไม้ทิวเขาGF-A1-032
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษปอนด์หูหิ้ว ไซส์ S ลายเหลืองซาฟารีGF-A1-033
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษคราฟท์ ไซส์ S สีชมพูลายจุดGF-A6-002
กว้าง 8.3 x ยาว 13 x สูง 18.2 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 160 บาท 150 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษปอนด์หูหิ้ว ไซส์ S ลายผองเพื่อนชมพูGF-A1-034
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ถุงขนมกระดาษคราฟท์ J3GB-C6-003
ขนาด กว้าง 9 x ยาว 15 x สูง 24 ซม. 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ถุงขนมกระดาษคราฟท์ J2GB-C6-002
ขนาด กว้าง 9 x ยาว 15 x สูง 29.5 ซม. (3.6 x 6 x 11.8 นิ้ว) 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 180 บาท /แพ็ค
ถุงขนมกระดาษคราฟท์ J1GB-C6-001
กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 20 ซม. (2.8 x 4.4 x 8 นิ้ว) 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 110 บาท /แพ็ค
(โปรลดราคาปังๆ) ถุงกระดาษปอนด์ ไซส์สตาร์บัค สีเขียวมิ้นGF-J4-007
กว้าง 11 x ยาว 21 x สูง 27 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 155 บาท 120 บาท /แพ็ค
ถุงอุ้มจัมโบ้GB-D6-000
ขนาด กว้าง 12.5 x ยาว 21 x สูง 37 ซม. (กว้าง 5 x ยาว 8.25 x สูง 14.5 นิ้ว) 25 ชิ้น / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษก้นกว้าง ไซส์ M ลายรุ้งเหลืองฟ้าGF-R4-030
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 23 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 175 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษปอนด์หูหิ้ว ไซส์ S ลายผองเพื่อนส้มGF-A1-035
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษปอนด์หูหิ้ว ไซส์ S ลายมอนสเตอร์ม่วงGF-A1-036
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษปอนด์หูหิ้ว ไซส์ S ลาย Hello SummerGF-A1-037
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค