Show sidebar
ถ้วยไอศกรีม/ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 3.5 oz สีคราฟท์CB-E6-001
ปากกว้าง 7.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 100 ชุด / แพ็ค ราคา 300 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ โชว์ลอน 17 ออนซ์CB-F6-001
ขนาด ปากกว้าง 11.5 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 25 ชุด / แพ็ค ราคา 250 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ โชว์ลอน 27 ออนซ์CB-F6-003
ขนาด ปากกว้าง 13.2 x สูง 8.5 ซม. แพ็คละ 25 ชุด / แพ็ค ราคา 305 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ โชว์ลอน 19 ออนซ์CB-F6-002
ขนาด ปากกว้าง 11.5 x สูง 10.3 ซม. แพ็คละ 25 ชุด / แพ็ค ราคา 265 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยไอศกรีม /ถ้วยน้ำจิ้ม 4 oz สีขาวCB-B1-806
ขนาด ปากกว้าง 7 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝาพลาสติกใส) ถ้วยไอศกรีม /ถ้วยน้ำจิ้ม 4 oz สีขาวCB-B1-906
ขนาด ปากกว้าง 7 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝากระดาษ) ถ้วยไอศกรีม /ถ้วยน้ำจิ้ม 4 oz สีขาวCB-B1-006
ขนาด ปากกว้าง 7 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 185 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยซุป 8 oz สีขาวCB-B1-805
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 105 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยซุป 32 oz สีคราฟท์CB-B6-804
ขนาด ปากกว้าง 11.5 x สูง 13 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 195 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยซุป 26 oz สีคราฟท์CB-B6-802
ขนาด ปากกว้าง 11.5 x สูง 11 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 180 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยซุป 16 oz สีคราฟท์CB-B6-801
ขนาด ปากกว้าง 9.5 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยซุป 12 oz สีคราฟท์CB-B6-803
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 8.5 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยซุป 8 oz สีคราฟท์CB-B6-805
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 105 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยซุป 26 oz สีขาวCB-B1-802
ขนาด ปากกว้าง 11.5 x สูง 11 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 180 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยซุป 16 oz สีขาวCB-B1-801
ขนาด ปากกว้าง 9.5 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค