Show sidebar
ถ้วยไอศกรีม/ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 3.5 oz สีคราฟท์CB-E6-001
ปากกว้าง 7.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 100 ชุด / แพ็ค ราคา 280 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยไอศกรีม /ถ้วยน้ำจิ้ม 4 oz สีขาวCB-B1-006
ขนาด ปากกว้าง 7 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝากระดาษ) ถ้วยไอศกรีม /ถ้วยน้ำจิ้ม 4 oz สีขาวCB-B1-006
ขนาด ปากกว้าง 7 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 185 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 8 oz สีขาว (ฝากระดาษ)CB-B1-005
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 255 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 8 oz สีขาว (ฝาพลาสติก)CB-B1-005
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 185 บาท /แพ็ค
กล่องไม้ผืนผ้าพร้อมฝาพลาสติกBA-I8-000
กว้าง 7 x ยาว 20 x สูง 3 ซม. 20 ชุด / แพ็ค ราคา 260 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 12 oz สีขาว (ฝาพลาสติก)CB-B1-003
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 8.5 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 200 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 12 oz สีขาว (ฝากระดาษ)CB-B1-003
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 8.5 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 270 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 16 oz สีขาว (ฝากระดาษ)CB-B1-001
ขนาด ปากกว้าง 9.5 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 285 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 8 oz สีน้ำตาลคราฟท์ (ฝาพลาสติก)CB-B6-005
ขนาด ปากกว้าง 9.5 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 185 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 8 oz สีน้ำตาลคราฟท์ (ฝากระดาษ)CB-B6-005
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 6.5 ซม. (ก้นกว้าง 7 ซม.) 50 ชุด / แพ็ค ราคา 255 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 12 oz สีน้ำตาลคราฟท์ (ฝาพลาสติก)CB-B6-003
ขนาด ปากกว้าง 9.5 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 200 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 12 oz สีน้ำตาลคราฟท์ (ฝากระดาษ)CB-B6-003
ขนาด ปากกว้าง 9.5 x สูง 7.5 ซม. (ก้นกว้าง 8 ซม.) 50 ชุด / แพ็ค ราคา 270 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 16 oz สีน้ำตาลคราฟท์ (ฝากระดาษ)CB-B6-001
ขนาด ปากกว้าง 9 x สูง 10 ซม. (ก้นกว้าง 7.5 ซม.) 50 ชุด / แพ็ค ราคา 285 บาท /แพ็ค
ถ้วยซุป พร้อมฝา 26 oz สีน้ำตาลคราฟท์ (ฝากระดาษ)CB-B6-002
ขนาด ปากกว้าง 11 x สูง 11 ซม. (ก้นกว้าง 9.3 ซม.) 50 ชุด / แพ็ค ราคา 345 บาท /แพ็ค