Show sidebar
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยวงรีคราฟท์ 500 มล.CB-G6-001
กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 4.2 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 320 บาท /แพ็ค
(เฉพาะฝา) ฝากระดาษคราฟท์ วงรี 500/750/1000มลMG-G6-001
ขนาด ก 12 x ย 17 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว 16/22 ozMG-H1-014
ใช้คู่กับแก้วกระดาษ 16/22 ออนซ์ แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 130 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษคราฟท์ 16/22 ozMG-H6-014
ใช้คู่กับแก้วกระดาษ 16/22 ออนซ์ แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 130 บาท /แพ็ค
ฝาเรียบPS 16/22 ozMG-H9-014
ใช้คู่กับแก้วกระดาษ 16/22 ออนซ์ แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 25 บาท /แพ็ค
ฝายกดื่ม ปาก 98 มมMG-H9-002
ใช้คู่กับแก้วพลาสติก 16-22 ออนซ์ แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 50 บาท /แพ็ค
ฝาเรียบ ปาก 92 มมMG-H9-011
ใช้คู่กับแก้วพลาสติกPet 16-22 ออนซ์ แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 28 บาท /แพ็ค
ฝาเรียบ ปาก 98 มมMG-H9-001
ใช้คู่กับแก้วพลาสติก16-22 ออนซ์ แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 35 บาท /แพ็ค
ฝาฮาฟโดม ปาก 98 มมMG-H9-004
ใช้คู่กับแก้วพลาสติก 16-22 ออนซ์ แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 38 บาท /แพ็ค
ฝาโดม ปาก 98 มมMG-H9-003
แพ็คละ 50 ใบ ใช้คู่กับแก้วพลาสติก 16-22 ออนซ์ / แพ็ค ราคา 38 บาท /แพ็ค
ฝายกดื่ม แก้วร้อน 8oz สีขาวMG-F9-001
แพ็คละ 50 ใบ ขนาด 8 oz / แพ็ค ราคา 50 บาท /แพ็ค
ฝายกดื่ม แก้วร้อน 8oz สีดำMG-F9-002
แพ็คละ 50 ใบ ขนาด 8 oz / แพ็ค ราคา 50 บาท /แพ็ค
(เฉพาะฝา) ฝาพลาสติกPP วงรี 500/750/1000มลMG-G9-001
แพ็คละ 50 ใบ ขนาด ก 12 x ย 17 ซม. / แพ็ค ราคา 145 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยวงรีคราฟท์ 1000 มล.CB-G6-003
กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 7.5 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 380 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยวงรีคราฟท์ 750 มล.CB-G6-002
กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 5.7 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 350 บาท /แพ็ค