Show sidebar
ถ้วยวงรีคราฟท์ 500 มล.CB-G6-001
กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 4.2 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 320 บาท /แพ็ค
ฝาพลาสติก PET วงรี 500/750/1000 มล.MG-G9-001
แพ็คละ 50 ใบ ใบละ 2.70 บาท / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค
ถ้วยวงรีคราฟท์ 1000 มล.CB-G6-003
กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 7.5 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 380 บาท /แพ็ค
ถ้วยวงรีคราฟท์ 750 มล.CB-G6-002
กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 5.7 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 350 บาท /แพ็ค
ถ้วยไอศกรีม/ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 3.5 oz สีคราฟท์CB-E6-001
ปากกว้าง 7.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 100 ชุด / แพ็ค ราคา 300 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ โชว์ลอน 17 ออนซ์CB-F6-001
ขนาด ปากกว้าง 11.5 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 25 ชุด / แพ็ค ราคา 250 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ โชว์ลอน 27 ออนซ์CB-F6-003
ขนาด ปากกว้าง 13.2 x สูง 8.5 ซม. แพ็คละ 25 ชุด / แพ็ค ราคา 305 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ โชว์ลอน 19 ออนซ์CB-F6-002
ขนาด ปากกว้าง 11.5 x สูง 10.3 ซม. แพ็คละ 25 ชุด / แพ็ค ราคา 265 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษคราฟท์ 16oz.MG-C6-002
ขนาด กว้าง 9.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 75 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษคราฟท์ 26/32oz.MG-C6-003
ขนาด กว้าง 11.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว 26 oz.MG-C1-003
ขนาด กว้าง 11.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว 16 oz.MG-C1-002
ขนาด กว้าง 9.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 75 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว 8/12 oz.MG-C1-001
ขนาด กว้าง 9 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 75 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว ถ้วย 4 OzMG-C1-004
ขนาด กว้าง 7 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 110 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษคราฟท์ ถ้วย 4 OzMG-C6-004
ขนาด กว้าง 7 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 130 บาท /แพ็ค