ถ้วยกระดาษ ถ้วยกระดาษมีฝาปิด ถ้วยกระดาษขนาด 540มล 750มล 850มล 1,000มล 1,100มล 1,300มล
ถ้วยใส่สลัด ถ้วยใส่ข้าว ถ้วยหน้ากว้าง ถ้วยกระดาษสีขาว ถ้วยกระดาษสีน้ำตาล

Show sidebar
กล่องอาหาร 2 ช่อง (500 มล.) พร้อมฝาLA-B9-001
กว้าง 12.2 x ยาว 18.3 x สูง 4.7 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 250 ชุด / แพ็ค ราคา 110 บาท /แพ็ค
กล่องอาหาร 1000 มล. พร้อมฝาLA-C9-001
กว้าง 12.2 x ยาว 18.3 x สูง 7 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 250 ชุด / แพ็ค ราคา 135 บาท /แพ็ค
กล่องอาหาร 1000 มล. พร้อมฝาและช่องแบ่ง 1 ชั้นLA-C9-002
กว้าง 12.2 x ยาว 18.3 x สูง 7 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 250 ชุด / แพ็ค ราคา 190 บาท /แพ็ค
ถ้วยกลมพลาสติก 1000 มล. พร้อมฝาLA-A9-001
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 x สูง 7.5 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 250 ชุด / แพ็ค ราคา 125 บาท /แพ็ค
ถ้วยกลมพลาสติก 1000 มล. พร้อมฝาและช่องแบ่ง 1 ชั้นLA-A9-002
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 x สูง 7.5 ซม. เเพ็คละ 25 ชุด / ลังละ 250 ชุด / แพ็ค ราคา 175 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝาและช่องแบ่งอาหาร) ถ้วยสีขาว K 1100 มล.CB-D1-004
ขนาด ปากกว้าง 14 x สูง 10.5 ซม. 50 ชุด / แพ็ค ราคา 420 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝาและช่องแบ่งอาหาร) ถ้วยสีขาว K 850 มล.CB-D1-001
ขนาด ปากกว้าง 14 x สูง 7.5 ซม. 50 ชุด / แพ็ค ราคา 375 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยสีขาว K 1100 มล.CB-D1-004
ขนาด ปากกว้าง 14 x สูง 10.5 ซม. 50 ชุด / แพ็ค ราคา 325 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยสีขาว K 540 มล.CB-D1-003
ขนาด ปากกว้าง 11.5 x สูง 8 ซม. 50 ชุด / แพ็ค ราคา 240 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยทรงกลม 500 มล. คราฟท์น้ำตาลCB-C6-006
ขนาด ปากกว้าง 15 x สูง 4.5 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 260 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยทรงกลม 500 มล. คราฟท์น้ำตาลCB-C6-006
ขนาด ปากกว้าง 15 x สูง 4.5 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกลมขาว XL 1,300 มล.CB-C1-005
ขนาด ปากกว้าง 18.5 x สูง 6.5 ซม. 50 ชุด / แพ็ค ราคา 380 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกลมขาว L 1,100 มล.CB-C1-004
ขนาด ปากกว้าง 16.5 x สูง 7 ซม. 50 ชุด / แพ็ค ราคา 320 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกลมขาว M 1,000 มล.CB-C1-003
ขนาด ปากกว้าง 15 x สูง 7.5 ซม. 50 ชุด / แพ็ค ราคา 300 บาท /แพ็ค
(ถ้วย+ฝา) ถ้วยกลมคราฟท์ XL 1,300 มล.CB-C6-005
ขนาด ปากกว้าง 18.5 x สูง 7 ซม. 50 ชุด / แพ็ค ราคา 395 บาท /แพ็ค