Goodboxpack ขอเสนอ กล่องขนม เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ กล่องเบเกอรี่โทนสีที่เหมาะกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ไม่ว่าจะเป็น กล่องเค้ก กล่องคุกกี้ กล่องขนม กล่องจัดเบรค กล่องสแน็คบ็อกซ์ และแบบอื่นๆอีกมากมาย

Showing 1–15 of 57 results

Show sidebar
กล่องขนม4ช่อง ลายPink FlowerAK-A1-002
กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องขนม4ช่อง ลายRed PremiumAK-A1-001
กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องขนม6ช่อง ลายPink FlowerAK-B1-002
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 117 บาท /แพ็ค
กล่องขนม6ช่อง ลายRed PremiumAK-B1-001
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 5 ชุด / แพ็ค ราคา 117 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผูกโบว์ สีเรดเชอรี่AG-G1-001
กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 7 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 91 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-B7-002
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 144.50 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ พิงค์โรส (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-B7-004
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผืนผ้า เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-C7-002
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผืนผ้า พิงค์โรส (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-C7-004
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-002
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 68 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน พิงค์โรส (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-004
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-002
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ พิงค์โรส (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-004
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ไซส์ L สีเรดแคนดี้JA-C1-102
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 176 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก ไซส์ S สีเรดแคนดี้JA-A1-102
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค