goodboxpack

Showing 1–15 of 42 results

Show sidebar
กล่องขนมจตุรัสคราฟท์ ลายใบไม้AG-H5-018
กว้าง 9 x ยาว 9 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 115 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์ L ลายใบตองJA-C1-006
กว้าง 17 x ยาว 25 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 240 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก เจาะหน้าต่าง ไซส์XL ลายใบตองJA-D1-006
ขนาด กว้าง 25 x ยาว 29.5 x สูง 8 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 250 บาท /แพ็ค
กระดาษห่ออาหาร ลายใบตองเทียมFE-B0-003
กว้าง 11.5 x ยาว 11.5 นิ้ว แพ็คละ 100 ใบ / แพ็ค ราคา 195 บาท /แพ็ค
ถุงขนม/ถุงกิ๊ฟช็อป ลายใบตองGB-E6-021
กว้าง 8 x ยาว 12 x สูง 18 ซม. เเพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 60 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษสีขาว ไซส์ S ลายใบตองGF-A1-021
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษสีขาว ไซส์ S ลายใบไม้GF-A1-024
กว้าง 8 x ยาว 13 x สูง 18 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
กระดาษรองอาหาร ลายใบไม้FE-A0-008
กว้าง 12 x 12 นิ้ว แพ็คละ 100 ใบ / แพ็ค ราคา 110 บาท /แพ็ค
ถุงกระดาษก้นกว้าง ไซส์ M ลายใบตองGF-R4-021
กว้าง 15 x ยาว 23 x สูง 23 ซม. 25 ใบ / แพ็ค ราคา 200 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ชิ้น หน้าต่างกว้าง ลายกระบองเพชรAG-D1-015
กว้าง 7.5 x ยาว 11.5 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
ช้อนขนม 10.5ซม. ซีลถุง สีเขียวOC-C9-104
ขนาด 10.5 ซม. 100 ชิ้น / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
าดกระดาษ ทรงเรือ ลายใบตอง 7 นิ้ว รุ่นเคลือบกันซึมGT-001
ขนาด 7 นิ้ว (ไซส์กางออก ขนาด กว้าง 5.5 x ยาว 7 นิ้ว) 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
าดกระดาษทรงเรือ ลายใบตอง 8 นิ้วGT-007
ขนาด 8 นิ้ว (ไซส์กางออก 16.7 x 25.3 ซม.) 50 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
(เฉพาะถ้วย) ถ้วยกระดาษ 850 มล. ลายใบตอง ไซส์ S2GC-857
ขนาด ปากกว้าง 13.5 x สูง 8 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องครึ่งปอนด์ ทรงแบน เคลือบกันซึม ลายใบไม้AB-A1-021
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 20 ใบ / แพ็ค ราคา 120 บาท /แพ็ค