Show sidebar
ฝาพลาสติกPETถ้วยไอศครีมชานอ้อย3.5ozMG-C9-011
ขนาด กว้าง 7.5 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ฝาพลาสติกPETถ้วยชานอ้อย12ozMG-C9-012
ขนาด กว้าง 11.5 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 90 บาท /แพ็ค
ฝาพลาสติก 6 ozMG-C9-007
ขนาด กว้าง 9.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 30 บาท /แพ็ค
ฝาพลาสติก 15/20 ozMG-C9-008
ขนาด กว้าง 11.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 45 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษคราฟท์ 16oz.MG-C6-002
ขนาด กว้าง 9.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 75 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษคราฟท์ 26/32oz.MG-C6-003
ขนาด กว้าง 11.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว 26 oz.MG-C1-003
ขนาด กว้าง 11.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 85 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว ถ้วยโชว์ลอน 27 oz.MG-C1-006
ขนาด กว้าง 13.2 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว ถ้วยโชว์ลอน 17/19 oz.MG-C1-005
ขนาด กว้าง 11.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 77.44 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว 16 oz.MG-C1-002
ขนาด กว้าง 9.5 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 75 บาท /แพ็ค
ฝาพลาสติกขาว พร้อมช้อนขาว 4 Oz.MG-C9-204
ขนาด กว้าง 6.1 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 165 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว 8/12 oz.MG-C1-001
ขนาด กว้าง 9 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 75 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษขาว ถ้วย 4 OzMG-C1-004
ขนาด กว้าง 7 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 110 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษคราฟท์ ถ้วย 4 OzMG-C6-004
ขนาด กว้าง 7 ซม. แพ็คละ 50 ใบ / แพ็ค ราคา 130 บาท /แพ็ค
ฝากระดาษคราฟท์ 8/12 oz.MG-C6-001
ขนาด กว้าง 9 ซม. แพ็คละ 25 ใบ / แพ็ค ราคา 75 บาท /แพ็ค