Show sidebar
กล่องชิฟฟ่อน เหลืองฮันนี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-001
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-002
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน บลูเบอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-003
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน พิงค์โรส (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-004
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน บลูสกาย (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-005
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ คราฟท์พีนัท (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-000
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ เหลืองฮันนี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-001
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-002
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ บลูเบอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-003
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ พิงค์โรส (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-004
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ บลูสกาย (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-005
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก หูหิ้ว ไซส์เล็กJA-F7-000
กว้าง 13 x ยาว 26.5 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก หูหิ้ว ไซส์ใหญ่JA-G7-000
กว้าง 16 x ยาว 30 x สูง 11 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 180 บาท /แพ็ค
กล่องอาหาร พร้อมฝา 500 ml สีน้ำตาลคราฟท์BA-L6-007
ขนาด กว้าง 10 x ยาว 15 x สูง 4 ซม. แพ็คละ 50 ชุด / แพ็ค ราคา 240 บาท /แพ็ค
กล่องอาหาร พร้อมฝา 900 ml สีน้ำตาลคราฟท์BA-L6-001
ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 17 x สูง 4.5 ซม. (ก้นกว้าง 11.5 x ยาว 15 ซม.) 50 ชิ้น / แพ็ค ราคา 265 บาท /แพ็ค